Ανακοινώσεις

Νέα χαλάρωση στα capital controls

Με υπουργική απόφαση επιτρέπεται πλέον η μεταφορά 500 ευρώ το μήνα στο εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα αλλά και το άνοιγμα λογαριασμού για εξόφληση οφειλών προς Δημόσιο-Ταμεία. Πότε μπορεί να γίνει μερική ή ολική εξόφληση δανείου. περισσότερα..

Posted in: Ανακοινώσεις, Φορολογία

Leave a Comment (0) ↓