ΝΕΟΣ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ «ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ» 2020

ΝΕΟΣ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ «ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ» 2020

Σε συνεργασία των Φοροτεχνικών της εταιρίας ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OFFICE.

1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Φ.Κ.Α.

2) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

3) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦ. ΚΛΑΣΗΣ

Νόμος που επίφερε τις αλλαγές:

Νόμος ν. 4670/2020
Νόμος 4670/2020 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

 Τι άλλαξε ως προς την ασφάλιση μου;

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα γίνεται πλέον βάσει του δηλωθέν εισοδήματος, αλλά βάσει ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουμε και ευχέρεια επιλογής.

 Είναι υποχρεωτική η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας;

Είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση όμως που δεν επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία θα καταταχθείτε αυτομάτως στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Επίσης, με το νέο σύστημα υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικής επιλογής κατηγορίας κάθε χρόνο. Ωστόσο, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης κατά την διάρκεια τους έτους.

 Πόσες είναι οι διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες;

Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι έξι (6) για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες ,και μία ειδική ασφαλιστική κατηγορία (εκτός αγροτών) η οποία απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με έως 5 έτη ασφάλισης.

 Έως πότε πρέπει να επιλέξω ασφαλιστική κατηγορία, πότε πληρώνω και πού;

Στην ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/epilego/ με τους κωδικούς taxis και τον ΑΜΚΑ θα βρούμε την αίτηση-δήλωση επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας:

  • 13 Μαρτίου 2020 : Λήξη της προθεσμίας επιλογής.
  • 16 Μαρτίου 2020 : Έκδοση ειδοποιητηρίων για τις εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020
  • 20 Μαρτίου 2020 : Λήξη της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών του μηνός Ιανουαρίου 2020.

Κάθε πότε και με ποιο τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι εισφορές είναι μηνιαίες και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Οι πληρωμές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται όπως πριν με τον κωδικό πληρωμής σε όλες τις Τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.

Σε αυτό το σημείο, θα παραθέσουμε ανά περίπτωση τι ισχύει:

  • Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

 Ποιες είναι οι διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες;

Οι έξι (6) + μία (1) ασφαλιστικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Σύνταξη (€) Υγεία (€) Ε.Λ. Ανεργίας (€) Συνολικό ποσό (€)
155    55    10    220   
186 66 10 262
236 66 10 312
297 66 10 373
369 66 10 445
500 66 10 576

 

Bonus επιλογή: Είστε νέος επαγγελματίας;

Οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους (136€ / μήνα) και να μείνουν σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής.

Η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ανώτερης από την ειδική συνεχίζει να υφίσταται για όποιον το επιθυμεί.

Για ποιο λόγο θα πρέπει να επιλέξω κάποια υψηλότερη κλίμακα πέραν της πρώτης;

Πλην της προσδοκίας για μεγαλύτερη σύνταξη μελλοντικά, λαμβάνουμε υπ’ όψη το γεγονός ότι  οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών, περιλαμβάνονται στα έξοδα των ατομικών επιχειρήσεων και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και εκπίπτουν φορολογικά.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη κλίμακα επιλέξουμε, τόσο αυξάνονται τα έξοδα που θα μειώσουν τα καθαρά κέρδη, όποτε και τον πληρωτέο φόρο.

Σε περίπτωση όμως που τα καθαρά εισοδήματα είναι της τάξεως έως των 10.000 € ή ακόμη και με ζημίες, επιλέγοντας υψηλότερη ασφαλιστική κλάση, θα ήταν ταμειακά δυσανάλογο ένας ασφαλισμένος να πληρώνει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης ένας ασφαλισμένος ο οποίος είναι κοντά στη συνταξιοδότηση , προτείνεται να επιλέξει υψηλότερες εισφορές, καθώς λειτουργεί προς όφελος του το ασφαλιστικό καθεστώς που προϋπήρχε πριν από τον «νόμο Κατρούγκαλου».

 Παράδειγμα 1ο : Ασφαλισμένος με Ατομική Επιχείρηση και καθαρά κέρδη 25.000 ευρώ, καταβάλλοντας μέσα στην χρήση το ποσό 5.340 €  για την 5η  Ασφαλιστική κατηγορία ( 12 μήνες Χ 445 ευρώ )  θα έχει έκπτωση φόρου  και εισφοράς αλληλεγγύης το ποσό 1.762,20 ευρώ , ενώ ο ίδιος αν ενταχθεί στην 1η  Ασφαλιστική κατηγορία ( 12 μήνες Χ 220 ευρώ ) καταβάλλοντας μέσα στην χρήση το ποσό 2.640 €  θα έχει έκπτωση φόρου  και εισφοράς αλληλεγγύης το ποσό 871,20 ευρώ , στην ουσία διαφορά 891,00 €  – «επιδότηση» 33% ( 5.340-2.640=2.700 Χ 33%).

Παράδειγμα 2ο : Ασφαλισμένος ως εταίρος σε Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρία και καθαρά κέρδη 25.000 ευρώ, καταβάλλοντας μέσα στην χρήση το ποσό 5.340 €  για την 5η  Ασφαλιστική κατηγορία ( 12 μήνες Χ 445 ευρώ )  θα έχει έκπτωση φόρου το ποσό 1.281,60 ευρώ , ενώ ο ίδιος αν ενταχθεί στην 1η  Ασφαλιστική κατηγορία ( 12 μήνες Χ 220 ευρώ ) καταβάλλοντας μέσα στην χρήση το ποσό 2.640 €  θα έχει έκπτωση φόρου το ποσό 633,60 ευρώ , στην ουσία διαφορά 648,00 €  – επιδότηση 24% ( 5.340-2.640=2.700 Χ 24%).

Για ποιο λόγο να επιλέξω και να παραμείνω στην 1η κλάση ασφάλισης;

Ασφαλισμένοι που έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης, (8-12 έτη) δεν έχουν κανένα λόγο να επιλέξουν ανώτερη από την 1η ασφαλιστική κατηγορία, διότι μέχρι την συνταξιοδότηση τους υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα με θεωρητικά πολλές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

220

262

312

373

445

576

ΕΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

30,01-31 € 603,71 € 647,66 € 718,53 € 805,00 € 907,06 € 1.092,75
31,01-32 € 619,06 € 666,07 € 741,89 € 834,40 € 943,59 € 1.142,25
32,01-33 € 634,40 € 684,48 € 765,26 € 863,80 € 980,12 € 1.191,75
33,01-34 € 653,78 € 707,73 € 794,76 € 900,93 € 1.026,24 € 1.254,25
34,01-35 € 673,15 € 730,98 € 824,26 € 938,05 € 1.072,37 € 1.316,75
35,01-36 € 692,53 € 754,23 € 853,76 € 975,18 € 1.118,49 € 1.379,25
36,01-37 € 712,29 € 777,95 € 883,85 € 1.013,05 € 1.165,54 € 1.443,00
37,01-38 € 732,05 € 801,66 € 913,94 € 1.050,91 € 1.212,59 € 1.506,75
38,01-39 € 751,82 € 825,38 € 944,03 € 1.088,78 € 1.259,64 € 1.570,50
39,01-40 € 771,58 € 849,09 € 974,12 € 1.126,65 € 1.306,68 € 1.634,25

 

Από τον προηγούμενο πίνακα θα συμπεράνουμε ότι σε περίπτωση πραγματικής οικονομικής ευρωστίας θα ήταν καλό να επιλέξουμε ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη, ώστε να προσδοκούμε (αφού φυσικά εμπιστευόμαστε την δημόσια κοινωνική ασφάλιση) μεγαλύτερη σύνταξη στο τέλος του ασφαλιστικού μας βίου.

 Τι προβλέπεται για Μη Μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση;

Με το νέο ασφαλιστικό ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν μία μόνο εισφορά ακόμα και στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης. Ποιους όμως αφορά η παράλληλη ασφάλιση: είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που παράλληλα είναι Μισθωτοί με εξαρτημένη εργασία, όπως τα Μέλη του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών που λαμβάνουν αμοιβή , οι διαχειριστές των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης  , Ομόρρυθμων Εταιριών  και Ετερόρρυθμων Εταιριών που λαμβάνουν αμοιβή καθώς και όσοι ασφαλίζονται με το άρθρο 39 παρ.9 του Ν.4387/2016 (κοινός τα μπλοκάκια) κτλ

Το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα και ως μισθωτός , οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας , εάν από τον ασφαλισμένο επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει την διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης για τον λόγο ότι η εισφορά για τον κλάδο υγείας από την 2η εώς την 6η ασφαλιστική κατηγορία παραμένουν ίδιες. Επίσης εάν για κάποιο λόγο διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότησή γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Άρα πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν μικτό μισθό περίπου 935 ευρώ και άνω καλύπτουν την 2η  ασφαλιστική κατηγορία και στην ουσία απαλλάσσονται της εισφοράς ως μη μισθωτού , εκτός και αν επιλέξουν μεγαλύτερη κατηγορία οπότε θα καταβάλλουν την διαφορά για τον κλάδο σύνταξης.

Παράδειγμα 1ο :  Μισθωτός υπάλληλος και παράλληλα αυτοαπασχολούμενος με μισθό τον βασικό 650 €  έχει υπέρ κύριας σύνταξης (650 Χ 20% = 130 € και υπέρ υγείας  650 Χ 7,10% = 46,15 € ) θα λάβει ειδοποιητήριο ως αυτοαπασχολούμενος το ποσό των 75,85 €  (186-130=56 & 66-46,15= 19,85 άρα 56+19,85 = 75,85).

Αν επιλέξει μεγαλύτερη κατηγορία π.χ. την τέταρτη θα καταβάλει επιπλέον το ποσό των 186,85 €

(297-130=167 & 66-46,15= 19,85 άρα 167+19,85 = 186,85).

Παράδειγμα 2ο :  Μισθωτός υπάλληλος και παράλληλα αυτοαπασχολούμενος με μισθό 1.000 €  έχει υπέρ κύριας σύνταξης (1.000 Χ 20% = 200 € και υπέρ υγείας  1.000 Χ 7,10% = 71 € ) θα λάβει ειδοποιητήριο ως αυτοαπασχολούμενος το ποσό των 0,00 €

(186-200=0 & 66-71= 0 άρα 0+0 = 0,00).

Αν επιλέξει μεγαλύτερη κατηγορία π.χ. την τρίτη θα καταβάλει επιπλέον το ποσό των 36 €

(236-200=36 & 66-71= 0 άρα 36+0 = 36,00).

Παράδειγμα 3ο :  Μισθωτός υπάλληλος και παράλληλα αυτοαπασχολούμενος με μισθό 1.500 €  έχει υπέρ κύριας σύνταξης (1.500 Χ 20% = 300 € και υπέρ υγείας  1.500 Χ 7,10% = 106,50 € ) θα λάβει ειδοποιητήριο ως αυτοαπασχολούμενος το ποσό των 0,00 €

(186-300=0 & 66-106,50= 0 άρα 0+0 = 0,00).

Αν επιλέξει μεγαλύτερη κατηγορία π.χ. την πέμπτη θα καταβάλει επιπλέον το ποσό των 69 €

(369-300=69 & 66-106,50= 0 άρα 69+0 = 69,00).

  • Αγρότες

 Ποιες είναι οι διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες;

Οι έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Σύνταξη (€) Υγεία (€)

Συνολικό ποσό (€)

 87  34 121
104  40 144
132  41 173
166  41 207
207  42 249
280  44 324

 

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

121   

144

173

207

249

324

ΕΤΗ    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

30,01-31 € 507,32 € 531,42 € 571,11 € 619,31 € 677,42 € 780,90
31,01-32 € 515,94 € 541,72 € 584,18 € 635,74 € 697,92 € 808,62
32,01-33 € 524,55 € 552,01 € 597,25 € 652,17 € 718,41 € 836,34
33,01-34 € 535,42 € 564,01 € 613,75 € 672,17 € 744,28 € 871,34
34,01-35 € 546,30 € 578,01 € 630,25 € 693,67 € 770,16 € 906,34
35,01-36 € 557,17 € 591,01 € 646,75 € 714,42 € 796,03 € 941,34
36,01-37 € 568,27 € 604,27 € 663,58 € 735,59 € 822,43 € 977,04
37,01-38 € 579,36 € 617,53 € 680,41 € 756,75 € 848,82 € 1012,74
38,01-39 € 590,45 € 630,79 € 697,24 € 777,92 € 875,21 € 1048,44
39,01-40 € 601,54 € 644,05 € 714,07 € 799,08 € 901,60 € 1.084,14

 

Για να κατεβάσετε το νόμο σε αρχείο pdf πατήστε εδώ.