Ανθρώπινο δυναμικό

Ιορδάνης Πέτσογλου
του Ιωάννη

Λογιστής Φοροτεχνικός
(Σύμβουλος Δ.Λ.Π.)

Α.Μ.Ο.Ε. 0070126 Α ΤΑΞΗ

Αθανάσιος Μυλωνάς
του Δημητρίου

Λογιστής
(Φοροτεχνικός Σύμβουλος)

Α.Μ.Ο.Ε. 0079808 Α ΤΑΞΗ

Σωκράτης Ποτουρίδης
του Κωνσταντίνου

Λογιστής Φοροτεχνικός
(Οικονομικός Διευθυντής)

Α.Μ.Ο.Ε. 0053212 Α ΤΑΞΗ

Παναγιώτης Κωστούδης
του Κωνσταντίνου

Λογιστής Φοροτεχνικός
(Υπεύθυνος Γραφείου Λαγκαδά)

Α.Μ.Ο.Ε. 0054146 Β ΤΑΞΗ

Ελπίδα Νικολαΐδου
του Νικολάου

Λογίστρια Φοροτεχνικός
(Υπεύθυνη Γραφείου 3ου Ορόφου)

Ζωή Ποτουρίδου
του Κωνσταντίνου

Λογίστρια Φοροτεχνικός
(Υπεύθυνη Γραφείου 6ου Ορόφου)

Δημήτριος Αδάμος
του Ιωάννη

Λογιστής Φοροτεχνικός
(Υπεύθυνος Ανθρώπινων Πόρων)

Χρήστος Καζανάς
του Μιλτιάδη

Λογιστής Φοροτεχνικός
(Εξωτερικός Σύμβουλος)

Μαρία Αρμένη
του Κωνσταντίνου


(—)