Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Γιαννιτσών 31, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
Βαλκανικό Κέντρο (κτίριο Άγιος Δημήτριος)


3ος Όροφος
τηλ: 2310633292
fax: 2310634607
e-mail: alpha@alpha-office.gr

6ος Όροφος
τηλ: 2310530749
fax: 2310536834
e-mail: alpha@alpha-office.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Λουτρών 53, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη


τηλ.: 2394020812
Fax: 2394020813